fbpx

Syndrom Traumy religijnej

Ładnych kilka miesięcy temu przygotowywałam się, do któregoś z naszych odcinków i po raz pierwszy zetknęłam się z określeniem Religious Trauma Syndrome (syndrom traumy poreligijnej). Przeczytałam kilka artykułów na ten temat, zrobiłam bardzo podstawowe plansze na swój instagram, które miały wstępnie objaśnić temat, pomyślałam, że mogłabym to mieć, ale w Read more…